12 gru 2013

Wilhelm Reich i energia orgonu


Austriacki psycholog dr Wilhelm Reich (1897-1957) był orędownikiem istnienia hipotetycznej podstawowej energii życiowej – orgonu, którego odpowiednie wykorzystanie miało nie tylko dobroczynnie wpływać na zdrowie, ale również pozwalać na manipulacje pogodą. Za nielegalną produkcję swoich urządzeń w 1956 r. Reich wtrącony został do więzienia, gdzie zmarł a jego książki spalono. James Demeo jest współczesnym kontynuatorem jego prac, który twierdzi, iż świat nauki będzie musiał zweryfikować swe opinie o potępionym dr Reichu.
Według Reicha energia orgonowa znajdowała się wszędzie a jej istnienie dało się udowodnić w postaci wizualnej, termicznej, elektroskopowej a także dzięki licznikowi Geigera. Reich opracował także urządzenie nazwane „akumulatorem orgonu” mające za zadanie koncentrację tej hipotetycznej energii. Uznał, że może on być używany do celów leczniczych. Wykonał doświadczenia na pacjentach z rakiem donosząc o znacznej poprawie ich stanu zdrowia. Niektórzy dostrzegali analogie między koncepcją orgonu a innymi mistycznymi i okultystycznymi koncepcjami „siły życiowej”. Jej manifestacja przypomina energię kundalini znaną z hinduskiej jogi, choć jeszcze bardziej ideę tzw. prany. Drugim urządzeniem opierającym się o jej wykorzystanie i opracowanym przez Reicha był tzw. „cloudbuster” czyli „działo orgonowe” umożliwiające rzekome manipulacje pogodą.

Istnieje wiele dziwnych historii związanych z osobą Wilhelma Reicha. Ponoć swoje "działa orgonowe" wykorzytywał do zakłócania lotu obiektów ufo nad pustynią w Arizonie. Również jego śmierć miała nastąpić w wyniku tortur w więzieniu prowadzonych przez George'a Busha Seniora, pragnącego przejąć technologię orgonu dla celów swojej mrocznej organizacji (NWO).

  • Śladem dr Reicha i orgonu - cały artykuł - infra.org.pl
  • treborok.wordpress.com/orgon/
  • orgon-polska.pl/czym_jest_orgon.html
  • James Demeo - Podręcznik akumulatora orgonu (pdf)
  • Wilhelm Reich i UFO

  •